ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ

Η ιστορία του αμπελιού πριν 3000 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Ο Όμηρος, αναφέρεται στους αμπελώνες της Πυλίτα χρόνια οι χερσαίοι δρόμοι ήταν επικίνδυνοι και αδιάβατοι, συνεπώς η μεταφορά της σταφίδας και των κρασιών που παρήγαγε όλος ο νομός ήταν αδύνατη και κυρίως ασύμφορη.

Ο μεσσηνιακός αμπελώνας είχε ανέκαθεν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καλλιέργεια σταφίδας και στην παραγωγή κρασιού. Αξιοποιήθηκε από την ευρύτερη άμπελο-οινοποιητική περιοχή της Πελοποννήσου και όλης της Ελλάδας, για την εγχώρια κατανάλωση σταφυλιού καθώς και τις εξαγωγές του στις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι εξαγωγές αναπτύχθηκαν κυρίως κατά την περίοδο που ο ευρωπαϊκός αμπελώνας καταστράφηκε από την φυλλοξήρα.